Kontakta

Korea North diabetic desserts LAG MedTech AB
Trubadurens väg 17
393 59 Kalmar

significado aliança de compromisso namoro Telefon: +46 733 35 35 36
E-post: lars@lagmedtech.se

Faq

Xihe insegurança no namoro tumblr Vad är Aktigrafi?

https://bsidans.no/962-dno91958-melsomvik-speed-dating.html Aktigrafi betyder helt enkelt att mäta och registrera aktivitet. Det är okomplicerat för användaren och ett enkelt sätt för kliniken eller motsvarande att få reda på dygnsrytmen.

Água Preta viajar para solteiros En aktigraf mäter rörelse och vanligtvis också ljusförhållanden och när den användes är det vanligtvis för att kontrollera hur en person sover och är i övrigt aktiv under några dygn eller under en längre tid vid t.ex. studier där förändringar över tid registreras.

En aktigraf ser oftast ut som en vanlig klocka och en del modeller har också en urtavla. Den kan appliceras på olika ställen på kroppen men oftast som en klocka på handleden.

I en sömnutredning som brukar utföras på sömn-och neurofysiologiska kliniker använder man en mer avancerad utrustning och utför en polysomnografi. Då kopplar man upp elektroder med kablar och mäter fler parametrar som andning, rörelser, kroppens syresättning m.m. Dessa undersökningar utförs i första hand för att upptäcka sömnapné d.v.s. att personen har många och ofta långa andningsuppehåll vilket förstör sömnen och obehandlat ger dagtrötthet och i förlängningen ofta högt blodtryck med risk för hjärtproblem.

Enligt en internationell rekommendation och likaså från Svenska Läkemedelsverket 4-2013 så ska sömnutredningar kompletteras med aktigrafi under en sammanhängande vecka.

Fördelen med att använda en aktigraf är att man får en helhetsbild av testpersonens dygnsrytm då de mer avancerade apparaterna för diagnostik endast användes under natten. Detta gör att man får en bra uppfattning om hur testpersonen lever och som ett praktiskt exempel kan nämnas att om en person som sover dåligt om nätterna också tar en timmes middagslur under dagen så kan det kanske vara en förklaring till sömnproblemen.

Trots att aktigrafi är mycket okomplicerat att använda har det en enligt studier i jämförelse med polysomnografi en noggrannhet på över 90 %.

Aktigrafi har använts under flera år i forskningssyfte men med det stora intresset för våra sömnvanor och tyvärr också ofta tillhörande problem så har aktigrafi definitivt en plats i primärvården och inom företagshälsovården men även t.ex. vid hälsoprofilbedömningar.

 

Hur skiljer sig Philips Aktigrafer från alla de olika märken som sporthandeln säljer?

Både Actiwatch och Actical är testade gentemot avancerade  mätutrustningar och validerade i flera studier.    Därmed inte sagt att de billigare modellerna är dåliga och de kan vara användbara för att se förändringar hos samma användare. Aktiwatch Spectrum är dessutom anpassad för att användare ska kunna registrera förändringar som rör t.ex. smärta eller trötthet vid utsatta tider som förinställs eller när användaren upplever förändringar.

Kan jag som privatperson köpa en Philips aktigraf?

Actiwatch är framtagen för att motsvara de krav som en korrekt utförd studie ställer och måste tåla att användas av många olika användare under flera år och har då givetvis ett högre pris än de enklare modellerna. Inget förbjuder att en privatperson handlar men Aciwatch är främst menad som en produkt för proffesionell användning.